Ålands skötbåtsförenings styrelse 2023

Astrid Olhagen, ordförande och it-ansvarig

Torbjörn Eckerman,vice ordförande

Jakob Lavonius, sekreterare

Kitty Strandvik, kassör

Jimmy Elfberg, ledamot

Henry Hägerstrand, suppleant

Lasse Kärkkäinen, suppleant