Ålands skötbåtsförenings styrelse 2022

Astrid Olhagen, ordförande och it-ansvarig

Torbjörn Eckerman,vice ordförande

Jakob Lavonius, sekreterare

Åsa Möller, kassör

Jimmy Elfberg, ledamot

Henry Hägerstrand, suppleant

AnnSofi Facius, suppleant