Skärgårdsmuseet i Lappo

Här baxas en storbåt från Iniö in i museet. Foto: Totto Eckerman

1979 inledde Ålands skötbåtsförening ett samarbete med Lappo ungdomsförening. Syftet var att bevara och visa upp olika traditionella båttyper från den åländska skärgården,och det resulterade i byggandet av Skärgårdsmuseet i Lappo. 1982 stod museet färdigt och invigdes under pompa och ståt.

Idag drivs museet fortfarande och har också integrerat ytterligare byggnader. Se mera på museets egen hemsida