Utlottning av skötbåtar

Ålands skötbåtsförening rf bildades formellt för att man skulle få rätt att anordna lotterier. Tidigare hade föreningen bedrivit oregistrerad verksamhet i flera år, och anordnat lotterier under någon annan förenings paraply. Tre lottbåtar byggdes i föreningens regi, alla under första delen av 1970-talet.

Skötbåtarna Tjärstinn och Mikalia på Sältingskär. Foto: Hans Lavonius

Här seglar Mikalia, den sista av Skötbåtsföreningens lottbåtar, byggd av bröderna Villiers på Föglö.