Fiskeläget på Lantogrunden

1985 fick Skötbåtsföreningen tillstånd av Enklinge byalag att rusta och bruka det gamla fiskeläget på Lantogrunden i norra Kumlinge. Fiskeläget, som användes av Enklingeborna fram till på 1950-talet, består av 4 stugor i en skyddad men grund hamn på öns nordvästra sida. Föreningen har rustat samtliga stugor, bl a har flera fått nytt tak på och nya golv.

I stugorna på Lantogrunden kan man övernatta och torka tvätt på linan mellan dem. Foto: Astrid Olhagen