Länkar

Sjökvarteret i Mariehamn.

Vinden drar nordisk träffpunkt

Storbåten Cajsa på Åland

Galeasen Albanus på Åland

Projekt Emelia, bygget av en ny galeas på Åland

Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn

Föreningen AllmogeBåtar i Sverige

Fosen Folkhögskola i Norge

Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Danmark