Anna blir filmstjärna

Föreningens skötbåt Anna kommer att agera Jannes båt i den nya filmen om Stormskärs-Maja, då med sin tvåmastsrigg. Inspelningen pågår i slutet av maj och början av juni. Även Jehu kommer att ha en mindre roll i filmen och filmbolaget är också på jakt efter ytterligare några traditionella båtar som statister en dag.

anna

Föreningens skötbåt Anna kommer att agera Jannes båt i den nya filmen om Stormskärs-Maja, men då med sin tvåmastsrigg.

Vinden drar 2023

Vinden drar hålls i år 2-9 juli på Asterholma i Brändö, Åland. Mer om detta finns att läsa på Vinden drars hemsida

bykarta

Årsmöte 15 april kl 18.00

Ett knappt 30-tal medlemmar deltog i föreningens årsmöte i Jehuset den 15 april. Föreningen bjöd på soppa med tillbehör. Till styrelse för 2023 omvaldes Astrid Olhagen, ordförande, Torbjörn Eckerman, Jakob Lavonius och Jimmy Elfberg som ordinarie och Henry Hägerstrand till suppleant. Kitty Strandvik, ordinarie, och Lasse Kärkkäinen, suppleant, nyvaldes. Utöver sedvanliga årsmötespunkter diskuterades styrelsens förslag till åtgärder för att förbättra ekonomin, bl a att höja medlemsavgiften i enlighet med höstmötets beslut.

Tjärmarknad

Lördag 22 april var det Tjärmarknad i Sjökvarteret mellan 12 och 17. Föreningen var på plats med lätt servering och lite hantverksprodukter till salu till förmån för Jehu, och dessutom visade vi Jehu för alla intresserade.

Vedudden

Bryggans förstärkning på Vedudden har kommit en bra bit på väg, och den särskilda arbetsgruppen fortsätter med det arbetet.

Klinkbåtsseminarium i Roskilde och Holbæk

För att uppmärksamma att den nordiska traditionen att bygga och segla klinkbåtar den 14 december 2021 blev inskrivet på UNESCOs representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv, men också se till att det inte bara blir ord skrivna på ett papper i Paris ordnas ett nordiskt seminarium i Roskilde och Holbæk 22-23 september i år med temat "Beskyttelse gennem benyttelse", ungefär Att bevara genom att använda". Skötbåtsföreningen kommer, tillsammans med Sjökvarteret i Mariehamn, att delta med info om vad vi gör för att leva upp till mottot.
Inskrivningen på listan betyder att det internationella samfundet i klartext säger att detta kulturarv måste bevaras för framtiden. Det betyder också att klinkbåtarna lyfts in i ett större sammanhang. Det har varit ett gemensamt nordiskt projekt att få upp klinkbåten på listan och vi har samarbetat om det sedan 2014. 2017 hölls t ex ett seminarium på Åland med ett 50-tal deltagare.

Medlemsavgift

Formellt fortfarande 12 € för de stora, tills årsmötet beslutar annorlunda, men man får förstås redan nu betala 20 € om plånboken känns för tjock. Det är fortfarande 5 € för de små, dvs de under 25 år som fortfarande studerar. Till konto Iban: FI0866010002302693, Bic: AABAFI22, refnr 17019, men om du betalar för fler än dig själv vill vi gärna veta vilka i meddelanderutan.
Är du ny medlem vill vi också ha födelseår, hemkommun, och - om du vill ha medlemsbrev - en epostadress.

Facebookgrupper

Föreningen har två facebookgrupper: föreningens egen, allmänna, öppen för alla intresserade och Skötbåten Annas. På den senare kan man boka båten för segling eller ragga besättning. Men för att kunna gå med i den gruppen måste man ha betalt medlemsavgift.

Bli medlem

För att bli medlem i Ålands skötbåtsförening anmäler man namn, födelseår och hemkommun till skotbatsforening@gmail. com. Vill man kunna bli nådd av medlemsbrev eller mess anger man också mobilnummer och e-postadress. Sist men inte minst betalar man in medlemsavgiften, se ovan.