jehumellanvant

Upptagning
av Jehu

Jehus renoveringsbehov ska utredas i mitten av september, och därför tar vi upp Jehu 28/8 kl 09.00. För att komma åt att göra en grundlig genomsökning av skrovet behöver vi lyfta av kajutan och skruva loss all garnering.
Blylyftartalka och avriggningstalkor anordnas under veckan före, med början onsdag 23/8 kl 13.00.

Jehu under Vinden drar. Foto: Sofia Jylhä.

VM
i hindersegling
för skötbåtar

Lördag 2 september hålls VM på Vedudden. Startskottet går kl 15.00 och kl 18.00 är grillen varm. Välkomna!

bykarta

Vinden drar 2023

Vinden drar hölls i år 2-9 juli på Asterholma i Brändö, Åland. Det var ett givande möte med nya och gamla bekanta från hela Norden som har traditionella bruksbåtar som sitt intresse. Över tvåhundra personer och 30 båtar besökte Asterholma under veckan, och mer om detta finns att läsa på Vinden drars hemsida och i Facebooksgruppen Vinden Drar.

bathusbryggan

Vid båthusbryggan förtöjde båtarna med mindre djupgående.

kletzmer

Uppe på Thomases gårdsplan fanns en dansbana och dansmusik spelades flera gånger i veckan här.

Klinkbåtsseminarium i Roskilde och Holbæk

För att uppmärksamma att den nordiska traditionen att bygga och segla klinkbåtar den 14 december 2021 blev inskrivet på UNESCOs representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv, men också se till att det inte bara blir ord skrivna på ett papper i Paris ordnas ett nordiskt seminarium i Roskilde och Holbæk 21-22 september i år med temat "Beskyttelse gennem benyttelse", ungefär Att bevara genom att använda". Skötbåtsföreningen kommer, tillsammans med Sjökvarteret i Mariehamn, att delta med info om vad vi gör för att leva upp till mottot.
Inskrivningen på listan betyder att det internationella samfundet i klartext säger att detta kulturarv måste bevaras för framtiden. Det betyder också att klinkbåtarna lyfts in i ett större sammanhang. Det har varit ett gemensamt nordiskt projekt att få upp klinkbåten på listan och vi har samarbetat om det sedan 2014. 2017 hölls t ex ett seminarium på Åland med ett 50-tal deltagare.

Vedudden

Bryggans förstärkning på Vedudden har kommit en bra bit på väg, och den särskilda arbetsgruppen fortsätter med det arbetet.

Styrelsen

I styrelsen 2023 sitter Astrid Olhagen, ordförande, Torbjörn Eckerman, vice ordförande, Jakob Lavonius, sekreterare, Kitty Strandvik, kassör, och Jimmy Elfberg som ordinarie. Henry Hägerstrand och Lasse Kärkkäinen är suppleanter. Kontaktuppgifter finns under fliken Om oss/Styrelsen.

Medlemsavgift

Under 2023 12 € för de stora, från 1 januari 2024 20 €, 5 € för de små, dvs de under 25 år som fortfarande studerar. Till konto Iban: FI0866010002302693, Bic: AABAFI22, refnr 17019, men om du betalar för fler än dig själv vill vi gärna veta vilka i meddelanderutan.
Är du ny medlem vill vi också ha födelseår, hemkommun, och - om du vill ha medlemsbrev - en epostadress.

Facebookgrupper

Föreningen har två facebookgrupper: föreningens egen, allmänna, öppen för alla intresserade och Skötbåten Annas. På den senare kan man boka båten för segling eller ragga besättning. Men för att kunna gå med i den gruppen måste man ha betalt medlemsavgift.

Bli medlem

För att bli medlem i Ålands skötbåtsförening anmäler man namn, födelseår och hemkommun till skotbatsforening@gmail. com. Vill man kunna bli nådd av medlemsbrev eller mess anger man också mobilnummer och e-postadress. Sist men inte minst betalar man in medlemsavgiften, se ovan.