Skärgårdsmuseet i Lappo

Skärgårdsmuseet i Lappo

1979 inledde Ålands skötbåtsförening ett samarbete med Lappo ungdomsförening. Syftet var att bevara och visa upp olika traditionella båttyper från den åländska skärgården,och det resulterade i byggandet av Skärgårdsmuseet i Lappo. 1982 stod museet färdigt och invigdes under pompa och ståt.

Idag drivs museet fortfarande och har också integrerat ytterligare byggnader. Se mera på museets egen hemsida

Här baxas en storbåt från Iniö in i museet.

Foto: Totto Eckerman

Tillbaka till första sidan