Ålands skötbåtsförening rf

Ålands skötbåtsförening är en ideell förening med säte i Mariehamn på Åland.

Föreningen består av ca 200 medlemmar och har som syfte att öka kunskapen om och intresset för traditionella bruksbåtar, och den kultur som skapade dem. Det gör föreningen genom att verka för bevarandet av gamla båttyper, fiskelägen och bruksföremål, bl a genom att låta bygga nya båtar av gammal modell.

Föreningen verkar också för att kontakter upprätthålls och utvecklas mellan olika kust- och skärgårdskulturer i framförallt Norden. Föreningen registrerades 1975, efter att ha verkat sedan 1968.

Föreningen har under åren: