Stortalka i Sjökvarteret

Skötbåtsföreningen hade stortalka sista helgen i september, med ganska digra arbetsuppgifter, men allt gick som en dans!

Vi lyfte bly, flyttade Jehu till piren för upptagning, trots att motorn var ganska svårflirtad, riggade av, lyfte upp ökan och bytte valda delar av golvet i Jehuset samt städade lite allmänt.

Lunch och fika var såååå välförtjänt för alla ivriga talkoarbetare.

Vi var ett tjugotal som deltog helt eller delvis under dagen.


Jehu på land

På måndag morgon kom så kranbilen, mastade av och lyfte upp Jehu på land.
Sumpen är nu invändigt spolad, liksom undervattensskrovet, och motorn konserverad.
Återigen stor heder åt alla hjälpande händer - en del återkommande och en del helt nya för deta projekt.
Masten ligger ännu på bockar utanför Jehuset, och Jehu står utanför huset och torkar, men om ca en vecka har båten torkat upp och då hissar vi upp masten under taket och knuffar in Jehu i Jehuset.
Då lyfter vi också upp madrasserna och förbereder för vintern på alla sätt.


Taktalka på Vedudden
I samband med VM i hindersegling för skötbåtar 3 september passade vi på att ha en takrivartalka som engagerade ett 20-tal medlemmar. De gamla brädtaken var genomruttna, men underlagsfilten var i hyfsat skick. Följande två soliga dagar var vi ett gäng som lade nytt filttak, och sammanlagt har ett 40-tal medlemmar varit delaktiga i förnyelsen av stugorna i hamnen. Bra jobbat!

Vinnare i VM i hindersegling för skötbåtar 2022

Jimmy Elfbergs skötbåt Adéle Mathilde vann inte bara 2021 utan även årets VM i hindersegling för skötbåtar på Vedudden.

I år blev de hårt pressade av Pärlan med Åsa Möller vid rorpinnen.

Men det var inte Jimmy som seglade utan hans 14-åriga dotter Karin, som här får ta emot pokalen av hamnkaptenen och enväldige domaren Ben Johans.

Ytterligare tre båtar, tre jullor, deltog i racet.


Jehu tillbaka i hemmahamnen
Efter drygt 13 månader på resa är nu Jehu hemma på Åland igen.
En vecka före midsommar förra året seglade hon iväg mot Vinden drar i Bohuslän, via Göta kanal.
Efter Vinden drar seglades Jehu sedan till Vikingaskibsmuseets hamn i Roskilde, Danmark, där båten togs om hand av föreningens danska medlemmar, och seglades flitigt under sensommaren runt om i Roskilde- och Isefjorden. Hon togs även upp där och vinterförvarades, vårrustades och sjösattes.
Även under våren seglades hon i danska vatten, och deltog sedan i Vinden drar i Ejby havn innan hon seglades hem.
Seglingarna till och från Danmark har varit medlemsseglingar och ett knappt 20-tal medlemmar har deltagit i transporterna.

Jehus hemkomst from Astrid Olhagen on Vimeo.

Med alla segel satta gör vi god fart längs med Skånes sydkust.

Anna
Rötan i Annas relingslist har spridit sig vidare och hon kommer repareras under kommande vinter för att kunna fortsätta användas som föreningens ungdomsbåt.

Ny styrelse
Vid årsmötet på Vedudden den 30 april valdes en ny styrelse: Astrid Olhagen valdes till ordförande, Totto Eckerman och Åsa Möller valdes om, Jakob Lavonius och Jimmy Elfberg valdes till nya ordinarie ledamöter och Henry Hägerstrand och AnnSofi Facius till suppleanter. Vid senare konstituerande styrelsemöte utsågs Totto till vice ordförande, Åsa till kassör och Jakob till sekreterare.

Vedudden
Bryggans förstärkning har kommit en bra bit på väg, och den särskilda arbetsgruppen fortsätter med det arbetet. Stugornas tak ska bytas ut under året och vi återkommer med datum för talkor kring detta.
Vinden drar 2022
Vinden drar hölls i år 3-10 juli i Ejby havn i Isefjorden, Danmark. Ett 20-tal medlemmar deltog i evenemanget där det bl a uppmärksammades att den nordiska traditionen att bygga och segla klinkbåtar den 14 december 2021 blev inskrivet på UNESCOs representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det betyder att det internationella samfundet i klartext säger att detta kulturarv måste bevaras för framtiden. Det betyder också att klinkbåtarna lyfts in i ett större sammanhang. Det har varit ett gemensamt nordiskt projekt att få upp klinkbåten på listan och vi har samarbetat om det sedan 2014. 2017 hölls t ex ett seminarium på Åland med ett 50-tal deltagare.
Vinden drar 2023
Vinden drar hålls på Åland nästa år. En arbetsgrupp för att utreda lämpliga ställen utsågs på årsmötet och består av Astrid Olhagen, Åsa Möller, Kerstin Sand och Cecilia Wickström. Vid höstmötet i november kommer gruppen redovisa de olika alternativen som utretts.
Medlemsavgift
12 euro för de stora, 5 för de små, dvs de under 25 år som fortfarande studerar. Till konto Iban: FI0866010002302693, Bic: AABAFI22, refnr 17019, men om du betalar för fler än dig själv vill vi gärna veta vilka i meddelanderutan.
Är du ny medlem vill vi också ha födelseår, hemkommun, och - om du vill ha medlemsbrev - en epostadress.
Facebookgrupper
Föreningen har två facebookgrupper: föreningens egen, allmänna, öppen för alla intresserade och skötbåten Annas. På den senare kan man boka båten för segling eller ragga besättning. Men för att kunna gå med i den gruppen måste man ha betalt medlemsavgift.
Bli medlem
För att bli medlem i Ålands skötbåtsförening anmäler man namn, födelseår och hemkommun till skotbatsforening@gmail.com. Vill man kunna bli nådd av medlemsbrev eller mess anger man också mobilnummer och e-postadress. Sist men inte minst betalar man in medlemsavgiften, se ovan.