Jehu lämnar sitt vinterviste och flyger bort till hamnen i närheten där hon sjösätts.

Jehu sjösatt, mastad och barlastad
Jehu är i Roskilde i Danmark, och där är de tidigare än på våra breddgrader, så Jehu sjösattes redan i början av april. Hon blev påmastad och barlastad direkt och så här elegant gick det till:
Jehu kommer att seglas i Roskildefjorden av våra danska medlemmar fram till början av juli, då hon deltar i Vinden drar på Ejby havn i Isefjorden och därefter seglas hem till Åland.

Anna och ökan
Både Anna och ökan är sjösatta och ligger vid bryggan på Vedudden.

Årsmöte
Årsmöte hölls i samband med valborgsfirandet på Vedudden den 30 april. Vi sjösatte sex båtar och så hölls årsmöte. Styrelsen beviljades ansvarfrihet för det gångna året, och en ny styrelse valdes: Astrid Olhagen valdes till ordförande, Totto Eckerman och Åsa Möller valdes om, Jakob Lavonius och Jimmy Elfberg valdes till nya ordinarie ledamöter och Henry Hägerstrand och AnnSofi Facius till suppleanter. Vid senare konstituerande styrelsemöte utsågs Totto till vice ordförande, Åsa till kassör och Jakob till sekreterare. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterades Vinden drar 2023, som ska arrangeras på Åland. En arbetsgrupp tillsattes, bestående av Astrid Olhagen, Åsa Möller, Kerstin Sand och Cecilia Wickström, med uppdrag att förbereda det evenemanget.

Talkor i vår
Bryggans förstärkning har kommit en bra bit på väg, och den särskilda arbetsgruppen fortsätter med det arbetet. Stugornas tak ska bytas ut under året och vi återkommer med datum för talkor kring detta.
Vinden drar 2022
Vinden drar hålls i år 3-10 juli i Ejby havn i Isefjorden, Danmark. Mer info om det arrangemanget kommer att presenteras på Vinden drars hemsida i början av maj, med det står i alla fall klart att måndagen är vikt till att fira att den nordiska traditionen att bygga och segla klinkbåtar den 14 december 2021 blev inskrivet på UNESCOs representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det betyder att det internationella samfundet i klartext säger att detta kulturarv måste bevaras för framtiden. Det betyder också att klinkbåtarna lyfts in i ett större sammanhang. Det har varit ett gemensamt nordiskt projekt att få upp klinkbåten på listan och vi har samarbetat om det sedan 2014. 2017 hölls t ex ett seminarium på Åland med ett 50-tal deltagare.
Medlemsavgift
12 euro för de stora, 5 för de små, dvs de under 25 år som fortfarande studerar. Till konto Iban: FI0866010002302693, Bic: AABAFI22, refnr 17019, men om du betalar för fler än dig själv vill vi gärna veta vilka i meddelanderutan.
Är du ny medlem vill vi också ha födelseår, hemkommun, och - om du vill ha medlemsbrev - en epostadress.
Facebookgrupper
Föreningen har två facebookgrupper: föreningens egen, allmänna, öppen för alla intresserade och skötbåten Annas. På den senare kan man boka båten för segling eller ragga besättning. Men för att kunna gå med i den gruppen måste man ha betalt medlemsavgift.
Bli medlem
För att bli medlem i Ålands skötbåtsförening anmäler man namn, födelseår och hemkommun till skotbatsforening@gmail.com. Vill man kunna bli nådd av medlemsbrev eller mess anger man också mobilnummer och e-postadress. Sist men inte minst betalar man in medlemsavgiften, se ovan.