Skötbåtarna Tjärstinn och Mikalia på Sältingskär. Foto: Hans Lavonius

Utlottning av skötbåtar

Ålands skötbåtsförening rf bildades formellt för att man skulle få rätt att anordna lotterier. Tidigare hade föreningen bedrivit verksamhet i flera år, utan att ha registrerats.

Tre lottbåtar byggdes i föreningens regi, alla under första delen av 1970-talet.


Här seglar Mikalia, den sista av Skötbåtsföreningens lottbåtar.

Tillbaka till första sidan