Julmarknad i Sjökvarteret

Skötbåtsföreningen deltog i årets Julmarknad i Sjökvarteret helgen 10-11 december. Vi bjöd på glögg och pepparkakor och hade försäljning av böcker, ullprodukter och Silversmeden PeÅs produkter. Hela förtjänsten på flera hundra euro gick till driften av Jehu - ett välkommet tillskott i kassan.

Vi hade också Jerker Örjans bok "Ålandsfrågan, mina herrar!" som delades ut gratis med ett inbetalningskort till Röda Korsets Ukraniahjälp som bokmärke, och de tog alla slut!

grafik1

Glögg och pepparkakor!

Jehu i Byhamn

Jehu på en rekognoseringstur i Asterholma byhamn, där vi inte kommer att ligga under Vinden drar utan i några båthus längre in i viken.

Höstmötet i november

På höstmötet i november beslutades att vi arrangerar Vinden drar 2023 på Asterholma i Brändö. Ett flertal rekognoseringsturer har genomförts, och mer info kommer på Vinden drars egen hemsida. Höstmötet beslutade också att föreslå årsmötet att medlemsavgiften höjs till 20 euro, för att möta ökande kostnader och det faktum att vi inte längre har inkomster från Sjödagarna.

Anna

Rötan i Annas relingslist har spridit sig vidare och hon kommer att repareras under kommande vinter för att kunna fortsätta användas som föreningens ungdomsbåt.

Ny styrelse

Vid årsmötet på Vedudden den 30 april valdes en ny styrelse: Astrid Olhagen valdes till ordförande, Totto Eckerman och Åsa Möller valdes om, Jakob Lavonius och Jimmy Elfberg valdes till nya ordinarie ledamöter och Henry Hägerstrand och AnnSofi Facius till suppleanter. Vid senare konstituerande styrelsemöte utsågs Totto till vice ordförande, Åsa till kassör och Jakob till sekreterare.

Vedudden

Bryggans förstärkning har kommit en bra bit på väg, och den särskilda arbetsgruppen fortsätter med det arbetet. Stugornas tak ska bytas ut under året och vi återkommer med datum för talkor kring detta.

Vinden drar 2022

Vinden drar hölls i år 3-10 juli i Ejby havn i Isefjorden, Danmark. Ett 20-tal medlemmar deltog i evenemanget där det bl a uppmärksammades att den nordiska traditionen att bygga och segla klinkbåtar den 14 december 2021 blev inskrivet på UNESCOs representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det betyder att det internationella samfundet i klartext säger att detta kulturarv måste bevaras för framtiden. Det betyder också att klinkbåtarna lyfts in i ett större sammanhang. Det har varit ett gemensamt nordiskt projekt att få upp klinkbåten på listan och vi har samarbetat om det sedan 2014. 2017 hölls t ex ett seminarium på Åland med ett 50-tal deltagare.

Medlemsavgift

Fortfarande 12 euro för de stora, tills årsmötet beslutar annorlunda, 5 för de små, dvs de under 25 år som fortfarande studerar. Till konto Iban: FI0866010002302693, Bic: AABAFI22, refnr 17019, men om du betalar för fler än dig själv vill vi gärna veta vilka i meddelanderutan.
Är du ny medlem vill vi också ha födelseår, hemkommun, och - om du vill ha medlemsbrev - en epostadress.

Facebookgrupper

Föreningen har två facebookgrupper: föreningens egen, allmänna, öppen för alla intresserade och Skötbåten Annas. På den senare kan man boka båten för segling eller ragga besättning. Men för att kunna gå med i den gruppen måste man ha betalt medlemsavgift.

Bli medlem

För att bli medlem i Ålands skötbåtsförening anmäler man namn, födelseår och hemkommun till skotbatsforening@gmail. com. Vill man kunna bli nådd av medlemsbrev eller mess anger man också mobilnummer och e-postadress. Sist men inte minst betalar man in medlemsavgiften, se ovan.